• هسته مركزي تيرداد سپهر از سال 1381 با انجام پروژه هاي حمل و نقل در پايانه بندر امام خميني شهر ، آبادان و خرمشهر فعاليت خود را آغاز نمود .
  • شركت تیرداد سپهر با موفقيت در امر ترخيص ترانزيت محمولات پروژه ها با شركت هاي بسياري همكاري داشته است

معرفي شركت

 

شركت حمل و نقل بين المللي تيرداد سپهر ارائه كننده خدمات بازرگاني شامل ترخيص قطعي ، ترخيص ترانزيت داخلي و خارجي از گمركات مبادي ورودي به مناطق ويژه اقتصادي پتروشيمي ، آزاد و خدمات حمل و نقل بين المللي كريري و فورواردري و حمل داخلي محمولات از جمله كالا هاي جنرال كارگو ، ترافيكي ، سنگين و نيمه سنگين ميباشد .

در سالهاي گذشته پروژه هاي صنعتي متعددي در صنعت پتروشيمي اجرا گرديده و اين شركت با موفقيت در امر ترخيص ترانزيت محمولات پروژه ها با شركت هاي بسياري همكاري داشته است .

هسته مركزي تيرداد سپهر از سال 1381 با انجام پروژه هاي حمل و نقل و ترخيص ، در پايانه بندر امام خميني ، گمركات تهران ، پايانه بندر عباس ، منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر امام و عسلويه ، بوشهر ، آبادان و خرمشهر فعاليت خود را آغاز نمود . توان تخصصي برجسته كارشناسان و استفاده از تكنولوژي روز دنيا باعث شد كه اين شركت بعنوان يك بازو در كنار صنايع و پروژه هاي ملي كشور نيز مطرح باشد

اهداف شرکت کسب توانايی و تخصص بيشتر در زمينه های حمل و نقل بين المللي ، حمل و نقل داخلي و خدمات بازرگاني به شركت هاي داخلي و خارجي بوده است. اين شرکت مفتخر است که همواره فعاليتهای خود را در چارچوب استانداردهای جهانی هدايت نموده است.

مديريت شرکت معيار اساسی خود را تضمين و ارتقاء کيفيت خدمات ارائه شده را در گرو پيروی از استانداردهای خدماتي موثر و کار آمد قرار داده است