• هسته مركزي تيرداد سپهر از سال 1381 با انجام پروژه هاي حمل و نقل در پايانه بندر امام خميني شهر ، آبادان و خرمشهر فعاليت خود را آغاز نمود .
  • شركت تیرداد سپهر با موفقيت در امر ترخيص ترانزيت محمولات پروژه ها با شركت هاي بسياري همكاري داشته است

زمينه های فعاليت

 ( Clearaince ) ترخيص كالا

شركت تيرداد سپهر با برخورداري از كارشناسان و ترخيص كاران مجرب آشنا به سيستم كالاي صنايع نفت و شركت هاي تحت پوشش نفت و به كار گيري از دانش روز با موفقيت خدمات بازرگاني مطلوبي را به مشتريان ارائه مي نمايد . ارائه خدمات پشتيباني توسط اين شركت ، ميتواند هزينه انجام پروژه را براي كارفرما كاهش داده و ريسك را مهار كند . خلاصه اي از اهم فعاليتهاي ترخيص بشرح ذيل مي باشد

  • ترخيص قطعي كالاهاي وارداتي به گمركات كشور
  • ترخيص ترانزيت داخلي كالاها از گمركات مبادي ورودي به ساير گمركات داخلي
  • ترخيص ترانزيت خارجي كالاها از گمركات مبادي ورودي به مناطق ويژه اقتصادي ، مناطق آزاد و خارج از كشور
  • كاپوتاژ كالاها از بنادر داخلي به ساير بنادر
( Consulting ) مشاوره

استفاده از تجربه متخصصان مجرب در امرترخيص و حمل و نقل و آشنا با سيستم هاي كالاي صنايع نفت ، گاز . پتروشيمي ، ريسك ترخيص و حمل كالاي پروژه و اتلاف زمان را براي كارفرما به شدت كاهش ميدهد و استفاده از الگوهاي موفق را جايگزين هزينه دوباره كاري و طي مسيرهاي نامناسب مينمايد

( Transportation ) حمل و نقل

ارائه خدمات حمل و نقل بين المللي و جاده اي داخلي و دريايي (بوسیله بارج و یدک کش) در زمینه حمل محمولات جنرال كارگو ، ترافيكي ، نيمه و سنگين(محمولات سنگین شامل کمرشکن های 5و7و11 ) ،ارائه خدمات کانتینری این  شرکت همواره رضایت مشتریان و شرکت ها را به دنبال داشته است